Sol och laddning - golfklubbar lovande marknad

Landets golfklubbar visar ett allt ökande intresse för miljö- och energifrågor. Stora markytor, maskinhallar och klubbhus är ofta lämpliga ställen för solenergiinstallationer. Nx City har fått i uppdrag att genom analys och anbudsinsamling ta fram beslutsunderlag till styrelsen för en större Stockholmsklubb. Dessutom ingår motsvarande förberedelser inför planerad laddningsinfrastruktur för spelares och besökandes elbilar.