Nacka Kommun Miljöpris

- Det finns stort engagemang och kunnande inom miljö- och klimatfrågor bland både företag och privatpersoner i Nacka. Det är många som tar de här frågorna på allvar och vill bidra till energieffektiviseringar och ett hållbart samhälle. Det är roligt att uppmärksamma positiva exempel, sade Per Enarsson, miljöchef i Nacka kommun, när vinnarna firades med blommor och diplom under stadsutvecklingsdagen i Lavallhallen den 29 november.

Kjell Eriksson får priset för att han, genom stort engagemang och kunnande, hjälpt ett 50-tal grannar i Båthöjden att installera solceller på deras hus. Genom att bilda förening och samverka har Kjell och hans grannar gjort gemensamma upphandlingar och därmed kunnat sänka inköpspriset vilket gjort att fler kunnat installera solceller.